Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Slider - vlastnost objektu PmiSliderPane

Popis:
Reference na vnitřní prvek PmiSlider.
Syntaxe:
Slider As Object
Volání:
Set o = oSliderPane.Slider
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

Příklad:
Získání hodnoty zadané v táhlu. Předpokládá se, že proměnná oSliderPane je nastavena na objekt typu PmiSliderPane.
Dim nValue
nValue = oSliderPane.Slider.Value
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice