Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiSliderPane (Táhlo se stupnicí)

Popis:

Grafický prvek je určen pro zadání hodnoty se stupnicí a případně údajem o zadávané hodnotě. Obsahuje vnitřní prvek PmiSlider, jehož prostřednictvím probíhá samotné zadání. Získání odkazu na tento prvek umožňuje vlastnost Slider. Grafický prvek umožňuje zobrazit také meze pro zadávání hodnoty.

Pro numerické zadání hodnoty lze také použít prvky PmiWEdit, PmiText nebo použít metodu Pm.InputBox.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiPanel.
Vlastnosti a metody:
Slider Reference na vnitřní prvek PmiSlider
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Panel Nastavení podkladové plochy editovaného grafického prvku
Stupnice Nastavení pro zobrazení stupnice měřicích přístrojů
Meze Nastavení technologických a přístrojových mezí
PmiSlider Konfigurace táhla.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice