Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmiSlider - záložka prvku PmiSliderPane

Popis:
Konfigurace táhla.
Konfigurační položky:
PmiSliderNastavení vnitřního prvku PmiSlider. Viz vlastnost Slider.
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice