Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiShape (Tvar)

Popis:
Tento objekt je zastaralý (ale funkční). Lepší je použít grafický prvek PmiCanvas.
 
Grafický prvek PmiShape je určen pro vykreslení čáry, lomené čáry, vyplněného nebo nevyplněného mnohoúhelníku, atd. Prvek umí vykreslit i několik těchto obrazců najednou. Všechny obrazce musí ležet uvnitř prvku a sdílejí společné nastavení vlastností vykreslování (barva, tloušťka čáry, atd.).
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem
Vlastnosti a metody:
ColorBorder Barva vykreslovaných čar
ColorItem Barva výplně mnohoúhelníků
Path Definice tvaru
WidthBorder Tloušťka vykreslovaných čar
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování uživatelských metod grafického prvku
Shape Vlastnosti tvaru
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice