Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Src - vlastnost objektu PmiRasterImage

Popis:
Název souboru s cestou k souboru s obrázkem.
Syntaxe:
Src As String
Volání:
s = oImage.Src
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Soubor" tohoto objektu.

Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.

Zápisem názvu s cestou k souboru obrázku (svg, jpg, png, bmp, wmf..) bude nový obrázek zobrazen při následujícím překreslení obrazu (viz PmiItem.Refresh).

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)
Příklad:
Zobrazení obrázku HeatOven02.svg
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oImg = pMe.Items("/RImg0");
oImg.Src = "#pmres:Img/HeatOven02.svg";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice