Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Rotation - vlastnost objektu PmiRasterImage

Popis:
Otočení a převrácení obrázku.
Syntaxe:
Rotation As Long
Volání:
n = oImage.Rotation
Hodnoty:
0 = neobracet - Žádné otočení.
1 = Vlevo - Otočit vlevo.
2 = Dolů - Otočit dolů.
3 = Vpravo - Otočit Vpravo.
4 = převrátit - Převrátit ve směru osy X.
5 = vlevo a převrátit - Převrátit ve směru osy X a otočit vlevo.
6 = dolů a převrátit - Převrátit ve směru osy X a otočit dolů.
7 = Vpravo a převrátit - Převrátit ve směru osy X a otočit Vpravo.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Obrátit" tohoto objektu. Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice