Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiRasterImage (Rastrový obrázek)

Popis:
Grafický prvek slouží pro zobrazení obrázků s rastrovou (PNG, JPG, GIF, TIF, BMP ...) a vektorovou (SVG, WMF) grafikou.

Vektorová SVG grafika je do prvku vykreslena vektorově, ale pak dále se s ní už pracuje stejně jako s grafikou rastrovou. Výhodou vektorové grafiky je, že při zvětšování/zmenšování původního obrázku nedochází k deformacím a obrázek je stále "hezký". Proto všechny obrázky dodávané se systémem PROMOTIC jsou v SVG formátu.

Pro projektanta, který si vytváří své vlastní obrázky přímo na míru je však jednodušší vytvářet obrázky například ve formátu PNG nebo JPG.

 
Grafický prvek PmiRasterImage umožnuje:
- otáčení (viz konfigurátor "Obrátit")
- nabarvení barvou (viz konfigurátor "Barva světla")
- průsvitnost celého obrázku (viz konfigurátor "Povolit průsvitnost")
- zobrazení výřezu obrázku (viz konfigurátor "Povolit výřez")
 
Grafický prvek neobsahuje samotná data z daného souboru, je pouze odkazem na tento soubor. Projektant musí zajistit, aby příslušný soubor byl aplikaci stále přístupný - správně zadaným názvem souboru a nastavením cesty k tomuto souboru. Je doporučeno aby byly používány pouze soubory na cestách #pmres: nebo #appres:.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:
ColorBg Barva pozadí
ColorItem Barva světla
Rotation Otočení a převrácení obrázku
Src Název souboru s cestou k souboru s obrázkem
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Image Vlastnosti obrázku.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice