Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Image - záložka prvku PmiRasterImage

Popis:
Vlastnosti obrázku.
Konfigurační položky:
SouborCesta k souboru (svg, png, jpg, bmp, gif, wmf ...) s obrázkem, který bude tímto prvkem zobrazen.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Src.

Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Velikost ze souboruZde se zobrazuje (needitovatelná) informace o originálním rozměru obrázku v souboru.
VelikostUrčuje, jakým způsobem bude stanovena velikost prvku PmiRasterImage
Podle nastavení "Pozice" - Velikost prvku je dána konfigurátory Dx, Dy v konfigurátoru Pozice
Podle souboru - Velikost prvku je určena velikostí obrázku v souboru
Přes celý nadřízený - Velikost prvku je rovna velikosti nadřízeného prvku (nebo celého obrazu, pokud je prvek umístěn na ploše)
Jako tapetaObrázek je opakovaně vykreslován až vyplní celou plochu prvku
Zvětšení tapetyPřed opakovaným vykreslováním se obrázek nejdřív zvětší n-krát
Povolit výřezGrafický prvek zobrazuje pouze část obrázku definovanou pozicí výřezu. Tato volba není možná, pokud konfigurátor Jako tapeta je zatržen
Výřez X
Výřez Y
Výřez Dx
Výřez Dy
ObrátitOtočení a převrácení obrázku.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Rotation.

0 = neobracet - Žádné otočení.
1 = Vlevo - Otočit vlevo.
2 = Dolů - Otočit dolů.
3 = Vpravo - Otočit Vpravo.
4 = převrátit - Převrátit ve směru osy X.
5 = vlevo a převrátit - Převrátit ve směru osy X a otočit vlevo.
6 = dolů a převrátit - Převrátit ve směru osy X a otočit dolů.
7 = Vpravo a převrátit - Převrátit ve směru osy X a otočit Vpravo.
Zachovat poměr stranPokud je zatrženo, pak bude zachován originální poměr stran obrázku.
Povolit barvu pozadíPovoluje zadání barvy pozadí. Barva pozadí je viditelná jen v průhledných částech obrázku. Tato volba není možná, pokud konfigurátor Jako tapeta je zatržen
Barva pozadíBarva pozadí obrázku. Viz Povolit barvu pozadí. Tato volba není možná, pokud konfigurátor Jako tapeta je zatržen

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ColorBg.

Povolit světloPovoluje nasvětlení obrázku. Barvou světla (zadaná konfigurátorem Barva světla) jsou nasvětleny různé části obrázku různě. Světlé části obrázku jsou nabarveny nejvíce, tmavé části nejméně. Tato volba není možná, pokud konfigurátor Jako tapeta je zatržen
Barva světlaTouto barvou bude obrázek nabarven. Viz Povolit světlo. Tato volba není možná, pokud konfigurátor Jako tapeta je zatržen

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ColorItem.

Povolit průsvitnostPovoluje průsvitnost obrázku. V závislosti na nastavení konfigurátoru Úroveň průsvitnosti) prosvítá přes obrázek vše, co je nakresleno pod ním. Tato volba není možná, pokud konfigurátor Jako tapeta je zatržen
Úroveň průsvitnostiUrčuje, jak hodně prosvítá pozadí pod prvkem. Při nastavení 100 se prvek úplně zprůhlední, při nastavení 0 je prvek neprůhledný. Tato volba není možná, pokud konfigurátor Jako tapeta je zatržen
Povolit barvu průhlednostiPovoluje zprůhlednění části obrázku, která je vyplněna barvou průhlednosti.

Tento konfigurátor je zastaralý, protože pro dosažení průhlednosti je lepší vytvořit průhlednost přímo v PNG nebo SVG souboru.

- Tento konfigurátor není funkční pro Web obrazy.
- Tato volba není možná, pokud konfigurátor Jako tapeta je zatržen
- Pro soubory *.svg (pro obrázky ve vektorovém grafickém formátu SVG) je průhlednost povolena vždy. Konfigurátor "Barva průhlednosti" v tom případě není povolen protože průhlednost obrázku se řídí průhledností v SVG souboru.
Barva průhlednosti (zastaralé)Plocha obrázku vyplněná touto barvou se zprůhlední.
- Tento konfigurátor není funkční pro Web obrazy.
- Tato volba není možná, pokud konfigurátor Jako tapeta je zatržen
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice