Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiPrototype (Prototyp)

Popis:
Grafický prvek představuje grafický prototyp (vzor grafických instancí), do něhož lze vložit další grafické prvky. Podobá se objektu PmiPanel, ale na rozdíl od něj existuje pouze ve vývojovém prostředí. Slouží jako vzor pro vytváření kopíí obsahu tohoto prototypu (při překladu obrazu), pomocí prvku PmiInstance, který představuje instanci obsahu tohoto prototypu.

Zjednodušeně si lze funkci prvků PmiPrototype a PmiInstance představit tak, že při překladu obrazu dojde k automatickému rozkopírování obsahu příslušného prototypu do všech instancí, které tento vzor používají.

Výhoda konceptu prototypů a instancí je, že změna provedená v prototypu se projeví automaticky i ve všech instancích. Obsah originálního prototypu existuje pouze ve vývojovém prostředí, v běžící aplikaci neexistuje. Existují pouze jeho kopie v jednotlivých instancích.

Grafický prvek PmiPrototype nelze vybrat v editoru obrazů (tak jako jiné prvky). Tento prvek se vybere (nebo vytvoří) vždy v prvku PmiInstance tím, že se vyplní konfigurátor "Název prototypu".
 

Parametrizovatelné prototypy: Většinou je potřeba zajistit, aby se jednotlivé instance téhož prototypu od sebe mírně odlišovaly. Jedná se například o odlišné zobrazované texty, napojení vazeb na veličiny ... K tomuto účelu slouží Parametry grafického prvku, kdy lze ve vzoru definovat sadu parametrů a konkrétní instance pak nastaví skutečnou hodnotu těchto parametrů, platných pro tuto instanci. K definování parametrů objektů PmiPrototype a PmiInstance slouží konfigurátor Parametry prvku. K odkazu na hodnoty parametrů grafických prvků v konfigurátorech objektu lze použít Makro výraz $.par a ve skriptech je možno použít metodu PmiItem.GetPar. Důležité pro zjištění hodnoty parametru je, že při zjišťování hodnoty konkrétního parametru se parametr hledá od daného objektu, přes jeho rodiče kaskádním způsobem (bubláním).

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiPanel.
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Panel Nastavení podkladové plochy editovaného grafického prvku
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice