Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StreamPeriod - vlastnost objektu PmiPipe

Popis:
Perioda proudění (rychlost).
Syntaxe:
StreamPeriod As Double
Volání:
oPipe.StreamPeriod = 0.4
Hodnoty:
Lze zadat hodnotu -1 která znamená, že neteče. Hodnoty 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 mají význam periody posouvání vzoru proudění v sekundách.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Perioda" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice