Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StreamFile - vlastnost objektu PmiPipe

Popis:
Vzor proudění.
Syntaxe:
StreamFile As String
Volání:
oPipe.StreamFile = "#pmres:Img/StreamDrop1.svg"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Vzor" tohoto objektu.

Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)
 
- Pokud vzor je prázdný řetězec, pak se vzor nezobrazuje.
- Lze použít předdefinované vzory proudění, které jsou v systému PROMOTIC umístěné ve složce zdrojů #pmres:Img - viz Proudění - Obrázky. Kromě těchto vzorů lze použít jakýkoli jiný vzor (soubor s obrázkem ve formátu svg, png, jpg, bmp ...).
- Vzor je rozmnožen do celé plochy prvku potrubí a z toho důvodu by měl být vytvořen tak, aby na sebe plynule navazoval.
- Obrázek vzoru musí být vždy vytvořen tak, aby vzorem byla orientována do vodorovného potrubí. Pokud se tento obrázek vzoru použije ve svislém potrubí, pak je ještě před zmnožením vzoru provedeno jeho otočení o 90°.
- Každou periodu (viz StreamPeriod) je obrázek vzoru posunut o 3 pixely, z tohoto důvodu je vhodné používat obrázky šířky 9 nebo více pixelů (výška může být jakákoliv).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice