Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StreamDirection - vlastnost objektu PmiPipe

Popis:
Směr proudění.
Syntaxe:
StreamDirection As Long
Volání:
oPipe.StreamDirection = 1
Hodnoty:
0 - Neteče
1 - Vtéká zleva
2 - Vtéká shora
4 - Vtéká zprava
8 - Vtéká zdola
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Směr" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPipe = pMe.Items("/Pipe");
oPipe.StreamDirection = 1;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice