Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ColorItem - vlastnost objektu PmiPipe

Popis:
Barva vnitřku potrubí.
Syntaxe:
ColorItem As String
Volání:
oPipe.ColorItem = "#ff0000" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oPipe.ColorItem 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva" tohoto objektu. Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".
 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice