Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiPipe (Potrubí)

Popis:
 
Slouží ke znázornění potrubí v obrazu. Lze jej konfigurovat jako vodorovné, svislé, křížující se, napojující se i ohybající se potrubí. Umožňuje tečení (pouze ve svislých a vodorovných částech potrubí).
 
Potrubí lze vytvořit také pomocí grafických souborů "Pipe*.svg" nabízených v paletě technologických obrázků objektem PmiRasterImage. Potrubí vytvořené těmito obrázky je sice hezčí, ale zase s nimi nelze vytvořit tak snadno například tečení.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:
ColorBorder Barva obrysu potrubí
ColorItem Barva vnitřku potrubí
StreamDirection Směr proudění
StreamFile Vzor proudění
StreamPeriod Perioda proudění (rychlost)
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Pipe Vlastnosti potrubí.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice