Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValueMin - vlastnost objektu PmiPanelMeter

Popis:
Hodnota dolní meze.
Syntaxe:
ValueMin As Double
Volání:
oPanelMeter.ValueMin = x
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Dolní mez" tohoto objektu.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice