Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Value - vlastnost objektu PmiPanelMeter

Popis:
Hodnota zobrazená výchylkou ručky měřícího přístroje.
Syntaxe:
Value As Double
Volání:
oPanelMeter.Value = x
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Měřená hodnota" tohoto objektu.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice