Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiPanelMeter (Měřící přístroj ručkový s nadpisem)

Popis:
Tento objekt je zastaralý (ale funkční). Lepší je použít grafický prvek PmiCanvas a jeho předkonfiguraci Předkonfigurace "Kruhový měřící přístroj".
 
Grafický prvek je určen pro zobrazení hodnoty měřené veličiny analogovým měřícím přístrojem (pomocí ručky se stupnicí).
 
Tento grafický prvek není funkční pro Web sdílení dynamických HTML obrazů, viz Web obrazy.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiPanel.
Vlastnosti a metody:
Value Hodnota zobrazená výchylkou ručky měřícího přístroje
ValueMax Hodnota horní meze
ValueMin Hodnota dolní meze
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Panel Nastavení podkladové plochy editovaného grafického prvku
Stupnice Nastavení pro zobrazení stupnice měřicích přístrojů
Meze Nastavení technologických a přístrojových mezí
Meter Vlastnosti měřiče.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice