Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ColorDark - vlastnost objektu PmiPanel

Popis:
Barva ztmavení 3D okraje prvku.
Syntaxe:
ColorDark As String
Volání:
oPanel.ColorDark = "#ff0000" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oPanel.ColorDark 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Tmavá barva okraje" tohoto objektu. Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".
 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice