Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BorderType - vlastnost objektu PmiPanel

Popis:
Typ okraje panelu.
Syntaxe:
BorderType As Byte
Volání:
oItem.BorderType = n
Hodnoty:
0 - Vystouplý
1 - Zanořený
2 - Obrys
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ okraje" tohoto objektu.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice