Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiPanel (Panel s nadpisem, bez nadpisu, obrys)

Popis:
Grafický prvek je předek některých grafických prvků (těch, které se třírozměrně zobrazují) a je zděděn z abstraktního prvku PmiItem. To znamená, že z něj zděděné grafické prvky mají kromě svých vlastností a metod také vlastnosti a metody grafických prvků PmiPanel a PmiItem.

Grafický prvek je určen hlavně ke sdružování více prvků, slouží jako podkladový prvek pro další prvky.

 
Pokud chcete vložit několik samostatných prvků do jednoho prvku typu PmiPanel a nechcete, aby samotný prvek panel byl viditelný, pak zvolte průhlednou barvu (označena křížkem) panelu, zesvětlení i ztmavení.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:
BorderType Typ okraje panelu
BorderWidth Šířka okraje panelu
ColorDark Barva ztmavení 3D okraje prvku
ColorItem Podkladová barva panelu
ColorLight Barva zesvětlení 3D okraje prvku
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Panel Nastavení podkladové plochy editovaného grafického prvku
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice