Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiLine3D (Vryp vodorovný, svislý)

Popis:

Tento prvek je určen ke kreslení speciálního typu čáry. Vryp je tvořen dvěma rovnoběžnými, stejně dlouhými čarami, které k sobě těsně přiléhají. Prvek má smysl, když mají obě čáry navzájem rozdílné barvy. Vhodná kombinace těchto barev s barvou podkladu, na který je vryp umístěn, vytváří efekt stínování. Prvek může být pouze vodorovný nebo svislý.

Prvek lze využít například k vizuálnímu rozdělení grafického prvku PmiPanel na několik dílčích částí.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem
Vlastnosti a metody:

nemá

Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování uživatelských metod grafického prvku
Line Vlastnosti vrypu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice