Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Direction - vlastnost objektu PmiLine

Popis:
Směr kreslení čáry.
Syntaxe:
Direction As Long
Volání:
oLine.Direction = 0
Hodnoty:
0 - Kreslení z levého horního do pravého dolního rohu grafického prvku
1 - Kreslení z pravého horního do levého dolního rohu grafického prvku
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice