Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiLine (Čára vodorovná, svislá)

Popis:
Tento prvek je určen pro kreslení přímých jednoduchých čar. Pro vytvoření lomené čáry je potřeba ji poskládat z několika prvků typu čára (zapnutý rastr zajistí, aby ve zlomových bodech na sebe jednotlivé čáry navazovaly). Pokud potřebujete vytvořit lomenou čáru ve tvaru uzavřeného obdélníku (čtverce), pak můžete použít grafický prvek typu PmiRectangle konfigurovaný bez výplně. Pro složitější tvary viz grafický prvek PmiShape.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:
Direction Směr kreslení čáry
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Line Vlastnosti čáry.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice