Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TypeName - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Vrací název typu grafického prvku.
Syntaxe:
TypeName As String
Volání:
s = oItem.TypeName
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ objektu" tohoto objektu.

Pro PROMOTIC objekty je pro stejný účel určena vlastnost ClassName.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice