Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmiItem - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt PmiItem
 
Grafický prvek lze vložit do obrazu z okna "Předkonfigurace grafických prvků".
 
Identifikátor #vars:

V objektu PmiItem jsou pomocí identifikátoru #vars zpřístupněny proměnné definované v záložce Proměnné. Tento identifikátor lze použít:

- v metodách pro přístup ke grafickým prvkům - například metoda Items("/text1/#vars/aaa") vrací proměnnou "aaa" grafického prvku "text1".
- v datové vazbě GP, kde je uveden také podrobnější popis a příklady pro #vars.
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
OKPotvrzení konfigurace editovaného grafického prvku.
StornoZrušení posledního konfigurování editovaného grafického prvku.
NápovědaOtevření této stránky dokumentace
HromadněHromadné kopírování označené vlastnosti do jiných grafických prvků.
- Při volbě Kopírovat do označených prvků se daná vlastnost najednou zkopíruje do všech označených prvků. Při této volbě nelze kopírovat do vnořených prvků, protože vnořený prvek nelze označit.
- Při volbě Kopírovat výběrem prvku myší na ploše se daná vlastnost bude kopírovat do všech prvků, nad kterými se klikne myší. Při této volbě se editor dostane do režimu "Hromadné kopírování" kdy lze klikat myší nad jinými (i vnořenými) prvky. Při kliknutí do konfiguračního okna se režim "Hromadné kopírování" zruší.
Uložit obrazTlačítko pro uložení aktuálního obrazu.
ObnovitObnovení poslední konfigurace právě editovaného grafického prvku.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice