Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Podprvky - záložka prvku PmiItem

Popis:
Slouží k vytváření a editaci složených prvků.
 
Definování vložených prvků slouží k vytváření složených prvků. Otevřít lze jako záložku Podprvky v konfiguračním okně nebo stisknutím klávesy "I" nad aktuálním prvkem.

Do následujících grafických prvků nelze vkládat jiné prvky (proto tyto prvky nemají záložku Podprvky): PmiPipe, PmiLine, PmiLine3D, PmiAx, PmiInstance, PmiWFrame, PmiWEdit, PmiWCombo, PmiWCheck, PmiWAnimate.

V každém grafickém prvku, který má záložku "Podprvky", lze definovat všechny grafické prvky poskytované paletou prvku.

 
Výhodou složených prvků je například možnost měnit pozici a rozměry více prvků najednou. Složený prvek lze také uložit do předkonfigurací, viz Jak uložit prvek do předkonfigurací prvků.
Konfigurační položky:
PřidatPřidání nového prvku na konec seznamu. Pokud je předtím nějaký prvek v seznamu označen, pak se objeví po stisknutí tlačítka volba:
Stejný jako označený prvek - vloží stejný grafický prvek jako je prvek označený.
Nový prvek - vloží zvolený grafický prvek výběrem z okna "Předkonfigurace grafických prvků".
SmazatSmazání označeného prvek ze seznamu
EditaceÚprava označeného vloženého prvku
Zakázat/PovolitZakázat nebo povolit grafický podprvek
NahoruPřesun označeného prvku v pořadí všech vložených prvků o jedno místo nahoru
DolůPřesun označeného prvku v pořadí všech vložených prvků o jedno místo dolů
Vyjmout na plochuVyjmutí označeného prvku na plochu - z vloženého prvku se stane prvek samostatný
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice