Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiInstance (Instance)

Popis:
Tento grafický prvek představuje instanci prvku PmiPrototype (vzoru). Při otevření obrazu se do něj automaticky nakopíruje obsah prototypu. Fungování konceptu prototypů a instancí (včetně parametrů) je podrobně vysvětleno v popisu PmiPrototype.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:

nemá

Konfigurační okna:
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Instance Vlastnosti instance.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice