Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Instance - záložka prvku PmiInstance

Popis:
Vlastnosti instance.
Konfigurační položky:
Název objektuNázev (identifikátor) grafického prvku. Slouží pro získání reference na tento prvek pomocí metody PmiItem.Items.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Name.

Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Název prototypuNázev prototypu se kterým je daná instance spojena. Pokud prototyp s tímto názvem v obraze ještě není (tzn. když žádná jiná instance takový prototyp nemá), pak se prázdný prototyp s tímto názvem založí. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.
Editace prototypuTlačítko, které otevře konfigurační okno pro editaci prototypu. Editací prototypu se mění najednou všechny instance, které jsou spojeny s tímto prototypem.
XPozice levého horního rohu grafického prvku v obraze vzhledem k ose X. 0 je levý horní roh obrazu. Pokud editovaným grafickým prvkem je prvek vložený do jiného grafického prvku, pak 0 je levý horní roh nadřazeného grafického prvku.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti X a IniX.

YPozice levého horního rohu grafického prvku v obraze vzhledem k ose Y. 0 je levý horní roh obrazu. Pokud editovaným grafickým prvkem je prvek vložený do jiného grafického prvku, pak 0 je levý horní roh nadřazeného grafického prvku.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Y a IniY.

Parametry prvkuSeznam a konfigurace uživatelem definovaných parametrů prvku.

Je to text ve formátu KeyVal.

Grafický prvek ZAKÁZÁN v runtime móduPokud je zatrženo, pak grafický prvek v runtime módu není použit. V tom případě nezáleží na nastavení následujících zákazových konfigurátorů.

Tento konfigurátor lze rovněž měnit z kontextových menu:

Grafický prvek ZAKÁZÁN v Promotic obrazePokud je zatrženo, pak grafický prvek v runtime módu není použit při zobrazení v okně objektu PmPanel.
Grafický prvek ZAKÁZÁN ve Web obrazePokud je zatrženo, pak grafický prvek v runtime módu není použit při zobrazení na Webu.
Grafický prvek ZAKÁZÁN při tiskuPokud je zatrženo, pak grafický prvek v runtime módu není použit při tisku obrazu.

Otevřený obraz lze tisknout uvnitř obrazu metodou PmiRoot.Print, zavřený obraz lze tisknout metodou PmPanel.Print.

Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice