Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiEllipse (Elipsa, Kružnice)

Popis:
Slouží pro kreslení elips a kružnic.

Konfigurátory prvku umožňují vyplňování pomocí šrafovaných ploch. Vytvořený útvar může představovat nejen elipsu nebo kružnici, ale také libovolnou výseč elipsy nebo kružnice nebo oblouk.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:
ColorBorder Barva obrysu elipsy
ColorItem Barva pozadí
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Ellipse Vlastnosti elipsy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice