Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Ellipse - záložka prvku PmiEllipse

Popis:
Vlastnosti elipsy.
Konfigurační položky:
KružnicePokud je zatrženo, pak se zobrazí kružnice bez ohledu na hodnotu Dy v konfigurátoru Pozice.
ObloukPokud je zatrženo, pak se zobrazí pouze obrys elipsy/kružnice, tzn. oblouk.

Tento konfigurátor není funkční pro Web obrazy.

Počáteční úhelÚhel ve stupních pro kreslení výseče či oblouku (výseč je ukončena koncovým úhlem).
Koncový úhelÚhel ve stupních pro kreslení výseče či oblouku (výseč je započata počátečním úhlem).
Barva pozadíBarva obsahu zobrazované elipsy/kružnice - bez obrysu a šrafování.
Barva vzoruBarva šrafujících čar (nemá význam pokud Vzor = Není).
VzorVzor šrafování uvnitř elipsy/kružnice.
Není
/////////
Křížový
Šikmý křížový
\\\\\\\\\
Vodorovný
Svislý
Obrys - šířkaŠířka (tloušťka) obrysu elipsy/kružnice (v pixelech).
BarvaBarva obrysu elipsy/kružnice.
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice