Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiButtonTwo (Tlačítko dvoustavové)

Popis:
Tlačítko určené k přepínání dvou stavů, například zapnuto-vypnuto. Při stisknutí a uvolnění tlačítka dojde k přepnutí vnitřního stavu prvku (0->1 nebo naopak) a vyvolá se událost onButtonUp. Stav tlačítka je graficky vyjádřen zobrazeným textem nebo zobrazenou bitmapou a vnitřně uložen ve vlastnosti State.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiPanel.
Vlastnosti a metody:
ColorText Barva textu v tlačítku pro stav 0
ColorText1 Barva textu v tlačítku pro stav 1
ImageSrc Název souboru s cestou k obrázku zobrazeného v tlačítku ve stavu 0
ImageSrc1 Název souboru s cestou k obrázku zobrazeného v tlačítku ve stavu 1
State Stav dvoustavového tlačítka (0 nebo 1)
StateEx Vrací jeden z pěti stavů tlačítka
Text Text v tlačítku pro stav 0
Text1 Text v tlačítku pro stav 1
Události:
onButtonUp Vyvolá se při uvolnění tlačítka klávesnicí nebo myší
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Panel Nastavení podkladové plochy editovaného grafického prvku
Button Společné vlastnosti tlačítka pro oba stavy
State Vlastnosti tlačítka ve stavu 0 nebo 1
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice