Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiButtonRadio (Radiová tlačítka s nadpisem/bez nadpisu)

Popis:
Grafický prvek slouží k výběru jedné z N položek reprezentovaných řádkem textu. Vybraná položka je od ostatních položek prvků odlišena graficky.

Termím "Radio" pochází z tlačítek starých radiopřijímačů - jednalo se o mechanická tlačítka: pokud se zamáčklo jedno z nich, pak ostatní tlačítka vyskočila.

 
Vybraná položka je určena indexem (indexováno od 0). Index vybrané položky lze zjistit například pomocí vlastnosti Value.

Případná datová vazba určuje proměnnou, do níž bude přenášena hodnota odpovídající vybrané položce. Datová vazba je zde "pro čtení i zápis", to znamená, že pokud je proměnná datové vazby měněna i jinými metodami, pak změna této proměnné se promítne do změny vybrané položky.

 
Při změně vybraného textu je vyvolána událost onDataEditAccept. Radiová tlačítka lze tedy chápat jako vytvořené Menu.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiPanel
Vlastnosti a metody:
Value Index vybraného textu
Události:
onDataEditAccept Vyvolá se po změně obsahu prvku
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Panel Nastavení podkladové plochy editovaného grafického prvku
Radio Vlastnosti radiového tlačítka.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice