Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Text - vlastnost objektu PmiButton

Popis:
Text v tlačítku.
Syntaxe:
Text As String
Volání:
s = oButton.Text
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Text" tohoto objektu.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice