Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StateEx - vlastnost objektu PmiButton

Popis:
Vrací stav tlačítka.
Syntaxe:
StateEx As Long
Volání:
n = oButton.StateEx
Hodnoty:
0 - zakázané tlačítko
1 - normální tlačítko
2 - stisknuté tlačítko
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Používá se například k přímé změně barvy nebo souboru obrázku tlačítka pomocí datové vazby typu T=tabulka.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Ve skriptu událostí prvků Web obrazu se však musí číst pomocí metody GetProp.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice