Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiButton (Tlačítko jednostavové)

Popis:
Jednostavové tlačítko je určeno ke spouštění skriptu (např. přepnutí do jiného obrazu, přenos hodnoty, přehrání zvukového souboru,...).

Skript se definuje v události onButtonDown nebo onButtonUp.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiPanel.
Vlastnosti a metody:
ColorText Barva textu v tlačítku
ImageSrc Název souboru s cestou k obrázku zobrazeného v tlačítku
StateEx Vrací stav tlačítka
Text Text v tlačítku
Události:
onButtonDown Vyvolá se při stisnutí tlačítka
onButtonUp Vyvolá se při uvolnění tlačítka
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Panel Nastavení podkladové plochy editovaného grafického prvku
Button Vlastnosti tlačítka.
Poznámka:

Pokud součástí skriptu je metoda vyvolávající jakékoli modální okno (např. Pm.InputBox), pak je nutno takový skript umístit do události onButtonUp (v jiném případě OS Windows nemusí zajistit, že se tlačítko vykreslí správně).

Tlačítko může být vykresleno s bitmapou. Ta se může měnit pomocí datové vazby T - Vazba na výpočet podle tabulky hodnot v závislosti na stavu stisknutí tlačítka (Viz vlastnost: StateEx).

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice