Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onButtonUp - událost objektu PmiButton

Popis:
Událost je vyvolána při uvolnění tlačítka (klávesnicí nebo myší). Vyvolání je také závislé na nastavení konfigurátoru Událost 'onButtonUp' vyvolána vždy.
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Poznámka:
Tato událost se vyvolá pouze pokud konfigurátor Ovládání povoleno je zatržen.
 
Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:
Příklad:
V události se vyvolá metoda, která výmění stávající obraz za jiný. Viz metoda PmPanel.OpenView.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.OpenView("../Obraz2");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice