Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onButtonDown - událost objektu PmiButton

Popis:
Událost je vyvolána při stisnutí tlačítka (klávesnicí nebo myší).
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Poznámka:
Tato událost se vyvolá pouze pokud konfigurátor Ovládání povoleno je zatržen.
 
Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
 
Upozornění:

Do skriptu NENÍ vhodné umísťovat metody vyvolávající jiné okno na plochu (např. Pm.InputBox, atd.). Pokud takováto metoda je použita, pak to může mít za důsledek následné NEvyvolání události onButtonUp. Skripty vyvolávající další okna je nutno umístit do skriptu události onButtonUp.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice