Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Button - záložka prvku PmiButton

Popis:
Vlastnosti tlačítka.
Konfigurační položky:
Událost 'onButtonUp' vyvolána vždyPokud není nastaveno, pak je událost onButtonUp vyvolána tehdy, pokud je tlačítko stisknuto pomocí klávesnice nebo pokud je stisknuto pomocí myši a tlačítko myši je uvolněno nad tlačítkem (pokud je provedeno uvolnění tlačítka myši mimo oblast tlačítka-grafického prvku, pak událost onButtonUp vyvolána není).

Pokud je nastaveno, pak událost vyvolána vždy bez ohledu na místě uvolnění tlačítka myši.

Víceřádkový textPokud je zatrženo, pak se text automaticky zalamuje na více řádků. V tom případě se Nový řádek zadává kombinací kláves Ctrl+Enter.
Změnit směr stínování při stisknutíPokud je zatrženo, pak se mění při stisknutí tlačítka směr stínování. Konfigurátor Stínování musí být v tom případě zatržen.
Ploché zobrazeníPokud je zatrženo, pak bude tlačítko normálně zobrazeno bez okraje a stínování (bez 3D efektu). Teprve až nad ním (v runtime módu) najede kurzor myši, zobrazí se jeho 3D efekty. Až kurzor myši opustí tlačítko, pak 3D efekty zhasnou.
TextKonfigurátor pro nastavení textu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Value a FontId.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.

PísmoPísmo textu.
BarvaBarva textu
Zarovnání vodorovnéVodorovné zarovnání textu
Vlevo
Doprostřed
Vpravo
Zarovnání svisléSvislé zarovnání textu
Nahoru
Doprostřed
Dolů
ObrátitOtočení textu (je jen u prvků PmiText, PmiButton a PmiButtonTwo)
Neobracet
Vlevo - Text bude otočen o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček
Dolů - Text bude obrácen vzhůru nohama
Vpravo - Text bude otočen o 90 stupňů po směru hodinových ručiček
Soubor s obrázkemSoubor s obrázkem (svg, jpg, png, bmp, wmf..), který bude vykreslen v tlačítku. Pomocí datové vazby T - Vazba na výpočet podle tabulky hodnot lze obrázek měnit v závislosti na stavu stisknutí tlačítka (viz StateEx).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ImageSrc.

Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Zobrazit obrázekUmístění obrázku v tlačítku:
přes celý prvek - Obrázek bude roztažen přes celé tlačítko.
jako tapetu - Obrázek se bude opakovat přes celé tlačítko.
vlevo od textu - Obrázek bude jako ikona vlevo od textu. Umístění bloku obrázku a textu v tlačítku se řídí nastavením zarovnání textu.
Vpravo od textu - Obrázek bude jako ikona Vpravo od textu. Umístění bloku obrázku a textu v tlačítku se řídí nastavením zarovnání textu.
nahoře od textu - Obrázek bude jako ikona nad textem. Umístění bloku obrázku a textu v tlačítku se řídí nastavením zarovnání textu.
dole od textu - Obrázek bude jako ikona pod textem. Umístění bloku obrázku a textu v tlačítku se řídí nastavením zarovnání textu.
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice