Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Src - vlastnost objektu PmiBitmap

Popis:
Název souboru s cestou zobrazované bitové mapy.
Syntaxe:
Src As String
Volání:
s = oBitmap.Src
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.

Zápisem jména s cestou k *.bmp souboru, bude tato nová bitová mapa zobrazena grafickým prvkem při následujícím překreslení obrazu (PmiItem.Refresh).

Upozornění! Tato vlastnost může být využita ke změně zobrazované bitové mapy místo vazby tabulka v konfigurátoru, ale nesmí být použita současně s touto vazbou. Zobrazovanou bitovou mapu lze měnit buď vazbou nebo touto vlastností.

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)
Příklad:
Zobrazení bitové mapy Tank9.bmp
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBitmap = pMe.Items("/Bitmap0");
oBitmap.Src = "#pmres:Tank9.bmp";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice