Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiBitmap (Bitová mapa)

Popis:
Tento objekt je zastaralý (ale funkční). Je nahrazen obecnějším prvkem PmiRasterImage.
 
Grafický prvek je určen k zobrazení bitové mapy uložené v samostatném souboru formátu *.bmp. Soubor bitové mapy můžete vytvářet a upravovat v jakemkoli grafickém editoru (např. Windows Malování).
 
Pokud je v objektu PmPanel nastaven konfigurátor Nastavení skriptovacího jazyka na "javascript", pak není tento prvek funkční.
 
Grafický prvek neobsahuje samotná data z daného souboru, je pouze odkazem na tento soubor. Projektant musí zajistit, aby příslušný soubor byl aplikaci stále přístupný - správně zadaným názvem souboru a nastavením cesty k tomuto souboru. Je doporučeno aby byly používány pouze soubory na cestách #pmres: nebo #appres:.
 
Pokud se stane, že prvek zobrazí načtený obrázek ve zhoršené kvalitě proti originálu, pak nastavte paletu barev ve vlastnostech obrazovky OS Windows na položku HighColor nebo TrueColor (65000 barev a více).
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:
Src Název souboru s cestou zobrazované bitové mapy
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Bitmap Vlastnosti bitové mapy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice