Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Bitmap - záložka prvku PmiBitmap

Popis:
Vlastnosti bitové mapy.
Konfigurační položky:
SouborNastavení cesty k souboru *.bmp, v němž je uložen obrázek. Pokud je zadaná cesta neplatná, pak je bmp soubor vyhledáván ve složce aplikace; pokud tam není nalezen, pak je vyhledáván ve složce zdrojů, který je definován v záložce Aplikace objektu PmRoot.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Src.

Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

MonochromatickáZde lze zvolit, zda bitmapa je černobílá. Tento konfigurátor se vždy nastaví podle souboru nastaveného v konfigurátoru Soubor.
Operace s barvouZde lze zvolit typ operace s barvou
Žádná - barvu bitmapy nelze nijak upravovat
Průhlednost - Volba dostupná jen pro barevnou bitovou mapu, viz Monochromatická. V nasledujícím konfigurátoru lze definovat barvu průhlednosti, oblast bitové mapy, která je vyplněna barvou průhlednosti se stane průhlednou.
Záměna barev - Volba dostupná jen pro monochromatickou bitovou mapu, viz Monochromatická. V nasledujících dvou konfigurátorech lze definovat dvě barvy, těmito barvami budou nahrazeny bílá a černá barva monochromatické bitové mapy.

Tento konfigurátor není funkční pro Web obrazy.

Barva průhlednostiBarva (z palety barev), která bude v bitmapě zobrazena jako průhledná. Lze použít pouze pokud je v konfigurátoru Operace s barvou zvolena Průhlednost.
Černou změnit zaBarva (z palety barev), kterou bude nahrazena černá barva v bitmapě. Lze použít pouze pokud je v konfigurátoru Operace s barvou zvolena Záměna barev.
Bílou změnit zaBarva (z palety barev), kterou bude nahrazena bílá barva v bitmapě. Lze použít pouze pokud je v konfigurátoru Operace s barvou zvolena Záměna barev.
VelikostUrčuje, jak bude stanovena velikost prvku PmiBitmap
Podle velikosti prvku - Velikost prvku je dána konfigurátory Dx, Dy v konfigurátoru Pozice
Soubor - Velikost prvku je určena velikostí bitmapy v souboru
Přes celý obraz - Velikost prvku je rovna velikosti obrazu
Velikost bitmapy ze souboruJen informační údaj.
ObrátitNastavení způsobu otočení bitmapy.
0 = neobracet - Žádné otočení.
1 = Vlevo - Otočit vlevo.
2 = Dolů - Otočit dolů.
3 = Vpravo - Otočit Vpravo.
4 = převrátit - Převrátit ve směru osy X.
5 = vlevo a převrátit - Převrátit ve směru osy X a otočit vlevo.
6 = dolů a převrátit - Převrátit ve směru osy X a otočit dolů.
7 = Vpravo a převrátit - Převrátit ve směru osy X a otočit Vpravo.
Zobrazit jako tapetuPokud je zatrženo, pak je bitová mapa rozmnožena v celé ploše grafického prvku
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice