Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiBarPane (Měřící přístroj sloupcový svislý (vodorovný) s nadpisem)

Popis:

Grafický prvek PmiBarPane zobrazuje hodnotu proměnné pomocí hladiny sloupce.

Zobrazovanému sloupci je přiřazena stupnice. Rozsah stupnice, zobrazené hodnoty stupnice včetně počtu dílků lze konfigurovat podle potřeby. Grafický prvek může obsahovat také údaj o měřené hodnotě.

Grafický prvek PmiBarPane obsahuje vnitřní grafický prvek PmiBar. Získání odkazu na tento grafický prvek umožňuje vlastnost PmiBarPane.Bar.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiPanel.
Vlastnosti a metody:
Bar Vrací referenci na interní prvek PmiBar
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Panel Nastavení podkladové plochy editovaného grafického prvku
Stupnice Nastavení pro zobrazení stupnice měřicích přístrojů
Meze Nastavení technologických a přístrojových mezí
PmiBar Vlastnosti vnitřního sloupce.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice