Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmiBar - záložka prvku PmiBarPane

Popis:
Vlastnosti vnitřního sloupce.
Konfigurační položky:
PmiBarNastavení vnitřního prvku PmiBar. Viz vlastnost Bar.
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice