Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValueMin - vlastnost objektu PmiBar

Popis:
Dolní mez zobrazované hodnoty.
Syntaxe:
ValueMin As Double
Volání:
val = oBar.ValueMin
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Dolní mez" tohoto objektu.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice