Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValueMax - vlastnost objektu PmiBar

Popis:
Horní mez zobrazované hodnoty.
Syntaxe:
ValueMax As Double
Volání:
val = oBar.ValueMax
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Horní mez" tohoto objektu.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice