Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Value - vlastnost objektu PmiBar

Popis:
Hodnota zobrazená hladinou sloupce v mezích ValueMin a ValueMax.
Syntaxe:
Value As Double
Volání:
val = oBar.Value
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Měřená hodnota" tohoto objektu.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice