Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BarColor - vlastnost objektu PmiBar

Popis:
Barva sloupce.
Syntaxe:
BarColor As String
Volání:
oBar.BarColor = "#ff0000" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oBar.BarColor 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva sloupce" tohoto objektu.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice