Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiBar (Sloupec)

Popis:
Grafický prvek PmiBar slouží pro zobrazení hodnoty v podobě grafického sloupce. Grafický prvek zobrazuje výškou sloupce (hladinou) hodnotu v definovaných mezích. Samotný grafický prvek nemá stupnici, tzn. nelze při běhu aplikace přesně odečíst hodnotu zobrazovanou hladinou sloupce.
 
Hodnotu hladiny sloupce lze zobrazit pomocí grafického prvku PmiText, který bude napojen na stejnou hodnotu jako grafický prvek PmiBar. Také lze použít komplexnější prvek PmiBarPane, který má v sobě i stupnici.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiPanel.
Vlastnosti a metody:
BarColor Barva sloupce
Value Hodnota zobrazená hladinou sloupce
ValueMax Horní mez zobrazované hodnoty
ValueMin Dolní mez zobrazované hodnoty
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Panel Nastavení podkladové plochy editovaného grafického prvku
Sloupec Vlastnosti sloupce.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice