Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Acx - vlastnost objektu PmiAx

Popis:
Vrací referenci na ActiveX objekt odkazovaný tímto grafickým prvkem. Nad objektem získaným touto vlastností lze volat metody a vlastnosti daného ActiveX objektu.
Syntaxe:
Acx As Object
Volání:
Set o = oAx.Acx
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

Příklad:
Nechť v oItemAx je reference na grafický prvek PmiAx a nechť tento prvek zpřístupňuje ActiveX objekt PmTable.
Dim oAcx
Set oAcx = oItemAx.Acx
oAcx.Interaction = 1
oAcx.FixedCols = 1
oAcx.SetCellText 1, 1, "first"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice