Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiAx (ActiveX)

Popis:
Viz: PmiAx - Podrobný popis objektu
 
Grafický prvek PmiAx slouží pro zobrazení grafických ActiveX objektů různých výrobců. Příklady ActiveX objektů mohou být objekty PmTable a TrendsView, vytvořené firmou MICROSYS a dodávané se systémem PROMOTIC. Viz Seznam grafických ActiveX objektů systému PROMOTIC.
 
Pomocí prvku PmiAx lze v obraze použít libovolný grafický ActiveX objekt instalovaný na počítači. Grafický prvek zpřístupňuje vlastnosti, metody a události vybraného ActiveX objektu pomocí své metody PmiAx.Acx.

Pro správnou funkci musí být ActiveX objekt správně zaregistrován. Viz Jak zaregistrovat ActiveX objekt.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:
Acx Reference na ActiveX objekt
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Ax události Události ActiveX objektu dané jeho výrobcem. Možno definovat algoritmus skriptu.
ActiveX Vlastnosti ActiveX objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice